PRESSEMEDDELELSE:

 

DET KAN GÅ BEGGE VEJE MED
RADIKALISERINGEN BAG TREMMER!

Mens visse moskéer i Danmark jf. TV2’s dokumentar modarbejder integration, leverer danske fængsler og arresthuse gode vækstbetingelser for radikalisering og ekstremisme. Fængselsmiljøerne kan imidlertid også udnyttes positivt til at skabe en normaliseret livsanskuelse hos de radikaliserede - og særligt personer på vej mod radikalisering. Det kræver dog en målrettet indsats.

Da Omar El-Hussein 14. februar 2015 åbnede ild ved Krudttønden og senere ved den jødiske synagoge i Krystalgade, var det kulminationen på flere års social og menneskelig deroute. En deroute, som blandt andet inkluderede et fængselsophold, hvorunder flere eksperter mener, at Omar El-Hussein blev radikaliseret af andre indsatte.

 

Fængsler og arresthuse i Danmark udgør et dilemma i radikaliseringsdiskussionen, idet miljøerne bag tremmer på den ene side er fortrinlige rugekasser for radikalisering – og på den anden side kan være det stik modsatte, nemlig et rum for positiv forandring. Det siger projektkoordinator Mia Hvid fra Violence Prevention Network Danmark - en organisation, der udbyder afradikaliserings-programmet ”Tag ansvar – bryd med had og vold”:

 

- En person, som frihedsberøves, er i højere grad disponeret for at blive indfanget af den ene eller den anden ekstremistiske ideologi og lade denne begrunde og forstærke et eventuelt had mod system og samfund. Samtidig kan ekstremistiske grupperinger tilbyde medlemskab og tilhørsforhold, hvilket i sig selv ofte er attraktivt for indsatte, forklarer Mia Hvid.

 

Potentialet er enormt

Når en person står alene i en ny og fremmed kontekst, uden netværk og vigtige relationer, er personen sårbar og letpåvirkelig, og dette åbner et vindue for, at der kan ske en ændring - både i positiv og negativ retning.

 

- Det er vigtigt at huske på, at muligheden for forandring også kan vendes til noget godt. Langt størstedelen af disse personer vil faktisk gerne have et andet liv. De kan bare ikke finde vejen ud. Og som vi ser i TV2’s dokumentar ”Moskeerne bag sløret” er den sociale kontrol i eksempelvis muslimske kredse meget markant. Det betyder, at personer i risikozonen kan have svært ved at ’få lov til’ at gennemføre den forandring, som de ønsker, siger Mia Hvid.

 

Det er derfor vigtigt, at afradikaliserings-programmet er aktivt både før, under og efter løsladelsen, pointerer projektkoordinatoren:

 

- Det, som vi i VPN Danmark gør, er at levere et effektivt modspil til den stærke påvirkning, der rammer radikaliserede og radikalseringstruede. Programmet har vist imponerende resultater i Tyskland, og vi arbejder nu på at introducere metoden i Danmark, oplyser Mia Hvid.

 

 

Violence Prevention Network Danmark er en NGO, som blev stiftet i 2015. Organisationen har sit udspring i Hjulsøgårdfonden, som har 30 års erfaring inden for arbejdet med mennesker på kant med samfundets normer, love og regler. Heraf 12 år i danske fængsler.

 

Kernen i organisationens arbejde er afradikaliseringsredskabet ”Tag ansvar – bryd med had og vold”. Et gennemevalueret og EU-akkrediteret forløb målrettet radikaliserede og radikaliseringstruede personer, som af religiøse, politiske eller ideologiske årsager lever og handler i modstrid med gældende samfundsnormer og regler. Programmet er forankret i gruppebaseret undervisning, samtale og vejledning under og efter deltagernes ophold i danske fængsler og arresthuse.

 

VPN Danmark er dansk pendant til VPN Tyskland, som blev udformet i 2001 som reaktion på den stigende nynazisme. Fra 2007 blev programmet udbygget til også at omfatte fundamentalistiske og neosalafistiske unge. Programmet nyder i Tyskland stor accept blandt retslige myndigheder, føderale ministerier samt internationale samarbejdspartnere. Se mere på www.violence-prevention-network.de

 

VPN Danmark koncentrerer i første omgang indsatsen omkring fængsler og arresthuse, men på længere sigt er visionen at udbrede arbejdet til andre områder i samfundet, hvor radikalisering og hadforbrydelser optræder.