Radikalisering

 

Radikalisering er en proces man i Danmark ofte forbinder med terror, hadforbrydelser og voldshandlinger baseret på ideologiske og religiøse overbevisninger.

 

Når en person bliver radikaliseret, er det altid en proces der sker over tid, hvor den radikaliserede person i tiltagende højere grad bliver indlemmet i religiøse og ekstremistiske bevægelser. Radikaliseringen betyder en større tilknytning til det ekstremistiske miljø og en samtidig større distance og afstand til det omkringliggende samfund. Man vil ofte se, at mennesker der gennemgår en radikaliseringsproces gennemgår en forråelsesproces, hvor de anser mennesker der ikke har samme ideologiske eller religiøse overbevisning for værende fjender eller for værende decideret inhumane.

 

At være radikaliseret er således at forkaste demokratiet og erstatte det med en verdensopfattelse og et livssyn grundlagt på religiøse eller ideologiske principper.

Ekstremisme

 

Ekstremisme betegner ofte miljøer og handlinger som udspringer af radikalisering. En radikaliseret person vil være mere tilbøjelig end andre mennesker til at indgå i ekstremistiske miljøer, hvor der er fokus på ideologi eller religion, og hvor al tanke og adfærd udspringer af netop dette. Ekstremistiske handlinger bliver så at sige produktet af de ekstremistiske miljøer og de radikaliserede tankegange der udspringer deraf. 

unge

Violence Prevention Network Danmark

 

Målgruppe for deltagelse i gruppeprogrammet i fængsler og arresthuse, vurderes radikaliseringsgraden større kan et individuelt forløb tilbydes 

Politisk/religiøst engagement

Ansporen til eller udførselse af vold og hadforbrydelser

Afstandstagen og fjendtlighed over for bestemte grupper i samfundet