Violence Prevention Network Danmark, Nu en del af FATE netværket


D. 28 og 29 april 2016 afholdt FATE (Families Against Terrorism and Extremism) deres første konference og Violence Prevention Network (VPN) var inviteret med, for at erfaringsudveksle, deltage med indput til fremtidige indsatser og for at sikre en faglig repræsentation fra Skandinavien i det pt. primært Europæiske netværk. 
 

VPN var repræsenteret ved Adm. Direktør Kai Andersen og Koordinator Mia Hvid og mange kontakter blev skabt og vores viden om forandringsarbejde i fængsler og vigtigheden af at tænke løsladelsen og tiden herefter ind som en afgørende del af arbejdet blev delt. 


Et bærende element for FATE er familiearbejdet, både det frivillige som støtte og det faglige hvor der tilbydes programmer og hjælpeforanstaltninger. VPNs fængselsprogram er netop designet således at familien får en afgørende betydning for forandringen, idet vi fagligt er overbevist om, at familie og netværk er en afgørende del af at understøtte forandringen. Uden familien, holder det ikke! 
 

FATE konferencen indeholdt mange talere fra hele Europa og nord Afrika. Særligt var mødre som havde mistet børn til DAESH eller som ofre for DAESH stærkt repræsenteret. Deres personlige historier omkransede hele konferencen, men på trods af de stærke tragedier havde familierne formået at udnytte sorgen, vreden og tabet på en konstruktiv måde ind i samfundsdebatten, og havde oprettet hjælpe- og oplysningsgrupper i deres respektive lande. 


 

 

 

 

 

 

Forældrenes historier
Der tegnede sig hurtigt et billede af, at mødre som havde mistet sønner der var taget til Syrien for at kæmpe for DAESH havde kæmpet alene mod sønnernes radikalisering. De havde ikke formået at få myndighederne til at gribe ind og deres oplevelse var at de havde været oppe mod en umulig opgave. En af mødrene kunne sågar fortælle, at hun kort før sønnens død var blevet kontaktet af efterretningstjenesten, som oplyste at de havde holdt sønnen under observation i mere end 2 år. 


Et andet billede som hurtigt blev klart, var de unge mænds cover historie om at tage til Egypten for at studere Islam. Deres fascination af Islam og ønsket om at leve et liv i overensstemmelse med Koranens ord, blev levendegjort gennem et ophold i Egypten. Nogen kom tilbage, mens andre drog direkte videre til Syrien. 


En anden mor fortalte om effektiviteten i de sociale medier hvormed unge mennesker blev hvervet ”grooming”. Hendes søn på 13 var blevet opsøgt af en person via de sociale medier, og uanset at hun havde forsøgt at finde ud af hvem det var, havde talt med sin søn om grooming, og havde gjort alt hun kunne for at råbe politi og myndigheder op havde hun kæmpet en kamp alene. Skole og myndigheder havde ikke taget hende alvorligt men blot slået det hen, med at det nok gik over når sønnen blev interesseret i piger. Politiet havde fået sendt sagen til et forkert kontor hvor den blev henlagt. 


I desperation forbød hun til sidst sin søn at have kontakt med personen, hvilket blot medførte en kontakt i det skjulte. Sønnen fik tilsendt en ny Iphone så der fortsat kunne være kontakt, og der blev oprettet et spilleforum hvor unge mænd dystede mod hinanden – alle under supervision og indflydelse af den hemmelige person. 
 

En aften havde sønnen sendt en fødselsdagshilsen til sin mor, at han ikke kom hjem fordi han spiste pizza hos en kammerat, men at han glædede sig til at fejre hende senere. Det var den sidste besked han nogensinde kom til at sende. Han blev seksuelt mishandlet og tortureret, inden han – som en sidste hån – blev halshugget. 


Efterforskningen viste, at den hemmelige mandsperson tidligere var dømt for overgreb, og sympatiserede med islamisme. Desuden viste det sig, at spilleforummet havde over 100 unge mænd, som hver især var blevet groomet, og flere havde en aftale om besøg og pizza. 


Historierne har alle til fælles, at forældrene har været klar over at deres børn var ude på et skråplan, og at de har søgt at finde hjælp til at modvirke den indflydelse som deres børn har været under. Ingen af dem har været i stand til at finde frem til frivillige eller myndigheder som kunne hjælpe. 


FATE har som mål, via deres entreprenører og netværk, at være til stede, med hjælp, undervisning, støtte og vejledning til forældre. Violence Prevention Network har allerede programmet klar, og kan deltage aktivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VPN og FATE i fremtiden
FATE vil som NGO brede et netværk af organisationer som arbejder med det fælles mål at modvirke sporene af radikalisering og ekstremisme. Som del af FATE netværket, indgår vi som partner i denne samfundsmæssigt vigtige opgave.

 

Vores indsats omhandler både fængsler og samfund hvor vi tilbyder undervisningsprogrammer der effektivt modvirker ekstremisme – både for den enkelte, familien og samfundet.  

#FATE #ENOUGH