Violence Prevention Network Danmark udspringer af Hjulsøgårdfonden, som siden 2004 har været involveret i misbrugs- og motivationsbehandling i danske fængsler. Siden 2013 har forandringsarbejde blandt bandemedlemmer som ønsker et andet liv – væk fra kriminalitet, vold og misbrug, været et vigtigt fokusområde.

 

VPN Danmark er tæt forbundet med Violence Prevention Network Tyskland, som siden 2001 succesfuldt har ydet en præventiv indsats såvel i fængsler som i det omgivende samfund, mod ekstremistiske og radikaliserede personer, hvad enten det er en politisk, ideologisk eller religiøs motivation og overbevisning der ligger bag.

 

Undervisningsprogrammet “Tag Ansvar - Bryd med Had og Vold” har til formål at skabe kontakt til og forandring hos mennesker, der er blevet, eller er i risiko for at blive, radikaliseret. Programmet og forløbet udvikler kompetencer til socialisering og integration i det demokratisk samfund.

 

VPN Danmark målretter sig i første omgang mod indsatte i fængsler og arresthuse, men visionen er at vi på sigt også vil arbejde intensivt i boligområder og andre steder hvor der ønskes en præventiv indsats og være en del af at modvirke den alvorlige samfundstrussel som radikalisering er. 

Netværk

The Radicalisation Awareness Network (RAN) er dannet under Europa Kommissionen og er et europæisk paraplynetværk af praktikere med særlig ekspertise indenfor afradikalisering og forebyggelse af voldelig ekstremisme. RAN og deres arbejdsgrupper rådgiver EU Kommissionen ift. forskning og vidensdeling. 

Samarbejdspartnere

Arbejdet i Violence Prevention Network startede som et pilotprojekt i et fængsel  i Brandenburg, Tyskland, i 2001.

Den tyske delstat ønskede aktivt at beskæftige sig med fænomenet højreorienterede ekstremistiske voldelige lovovertrædere i fængsel. Ideen var at tage fat på gerningsmændene på et tidspunkt i deres liv, hvor de er særligt modtagelige for en ny livsorientering – antaget var tilfældet når de var i fængsel.

 

Violence Prevention Network er overbevist om, at ethvert menneske kan ændre adfærd. De færdigheder, som en person har brug for, for at lave en ny livsorientering, såsom relations kompetencer, empati, ansvarsfølelse og selvrefleksion kan tillæres.

Det er netop disse forpligtigende humanistiske principper, det pædagogiske engagement i Violence Prevention Network er baseret på.

 

I årenes løb, har holdet bag Violence Prevention Network udviklet en respektfuld metode, således at deltagerne kan bevæge sig væk fra ekstremistiske ideologier og reintegrere sig i et demokratisk samfund.

 

Grundet paralleller mellem målgrupperne, blev metoden, den såkaldte. Verantwortungspädagogik ® (Ansvarsuddannelse), i 2006 overført til målgruppen af ​​islamistiske kriminelle. Samtidig fandt en udvidelse af afradikaliseringsarbejdet i fængsler sted i andre delstater. Det centrale mål i var fra starten at tale, ikke kun om, men med de radikaliserede indsatte.

 

Siden 2010 har Violence Prevention Network, også uden for fængsler, tilbudt forebyggelsesprojekter i samfundet. I workshops får elever i 9. og 10. klasse en  ”vaccination" mod islamistiske forsøg på rekruttering til ekstremistiske grupper. På grund af det høje antal af personer, der siden 2013 er udvandret fra Tyskland mod Syrien, Irak eller Afghanistan er arbejdet med deres familier - og især med de meget radikaliserede personer selv – vigtigere end nogenside.

 

Violence Prevention Network opererer derfor i flere tyske staters rådgivningscentre, hvor de ledsager islamistiske radikaliserede mennesker i at forlade miljøet, samt rådgive deres pårørende.

 

Mere information om Violence Prevention Network