PRESSEMEDDELELSE:

 

EFFEKTIVT PROGRAM MOD HADFORBRYDELSER OG RADIKALISERING NU TILGÆNGELIGT I DANMARK!

”Tag ansvar – bryd med had og vold” er titlen på et gennemevalueret, tysk afradikaliseringsprogram, som med stor succes er blevet anvendt syd for grænsen siden 2001. Violence Prevention Network Danmark har tilpasset modellen til danske forhold og præsenterer nu resultatet – i første omgang stilet mod fængsler og arresthuse.

Målgruppen er radikaliserede og radikaliseringstruede personer, som af religiøse, politiske eller ideologiske årsager lever og handler i modstrid med gældende samfundsnormer og regler. Programmet er forankret i gruppebaseret undervisning, samtale og vejledning under og efter deltagernes ophold i danske fængsler og arresthuse.

 

- Undervisningsprogrammet er gennemevalueret og EU-akkrediteret. Det er et program, der via en overskuelig investering kan blive et effektivt middel mod den stigende radikalisering i Danmark. Hvis politikerne viser interesse, kan arbejdet gå i gang med kort varsel, siger socialrådgiver og jurist, Mia Hvid, der er projektkoordinator i VPN Danmark.

 

Læringsmålene for forløbet er blandt andet ’erkendelse af og ansvarstagen for voldelig adfærd’, ’ikkevoldelig konfliktløsning’, ’accept af andres værdighed og integritet’ og ’afstandtagen til ekstremisme og menneskefjendske ideologier’.

 

- Violence Prevention Network Danmark opstod i kølvandet på terrorangrebene i Paris og København i 2015. Vi gennemsøgte markedet efter effektive redskaber, fordi vi ønsker at bruge vores erfaring fra arbejdet med marginaliserede grupper til at komme ideologisk betinget vold i Danmark til livs. Vi undersøgte, hvad der fandtes af kvalitetsmetoder med dokumenteret effekt uden for Danmarks grænser, idet ingen danske initiativer har vist sig rigtig effektive, beretter Mia Hvid.

 

På den baggrund faldt valget på Violence Prevention Network, og efter flere møder - både i Berlin og her i Danmark - blev et nært samarbejde indledt.

 

- Noget af det mest interessante var, at vi på mange måder havde et fælles syn på, hvordan man skaber forandring hos mennesker, så de kan holde op med at skade sig selv og det samfund, de lever i.  Derfor blev VPN Danmark oprettet som decideret søsterorganisation til VPN Tyskland, uddyber projektkoordinatoren.

 

Anerkendt tysk kvalitet

Programmet udføres via et fast koncept med metoder, som er udviklet, afprøvet og evalueret i Tyskland. De første danske undervisere har allerede gennemgået et særligt undervisningsforløb tilrettelagt af den tyske organisation. Nu kan underviserne dels udføre programmet herhjemme, dels certificere nye undervisere i samarbejde med tyskerne.

 

Violence Prevention Network Tyskland udviklede programmet i 2001 og har anvendt det med stor succes lige siden. Over 1.000 ideologiserede voldsdømte har deltaget i programmet, og deres recidiv – altså tilbagefald til nye voldshandlinger – ligger på 13,3 procent. Det er næsten 70 procent lavere end det tyske landsgennemsnit på 41,5 procent.

 

- Med den effektivitet, som programmet har vist sig at have i Tyskland, har vi store forhåbninger om at kunne skabe de samme resultater i Danmark. Programmet kan sagtens udbydes som en væsentlig opgradering af indsatsen og dermed supplere allerede eksisterende mentorordninger, og vi ønsker således et nært samarbejde med Kriminalforsorgen og de danske kommuner, siger Mia Hvid.

 

Gennemgående relationer gør en forskel

Første del af programmet indeholder 23 manualbaserede undervisningssessioner. Disse laves sædvanligvis i en gruppe på op til otte deltagere for at udnytte gruppedynamikken. Dette har ikke været prøvet før i Danmark, men har vist sig effektivt i Tyskland. Imellem undervisningssessionerne er der individuelle samtaler.

 

Programmet er også specielt i og med, at det gennem hele forløbet inddrager og involverer de pårørende. Specielt i forhold til deltagere med muslimsk baggrund er der en stor grad af social kontrol, hvorfor det er vigtigt at inddrage pårørende, så den påbegyndte identitetsforandringsproces understøttes.

 

Når programmet er gennemført, fastholdes kontakten til deltagerne frem til løsladelsen og minimum seks måneder efter løsladelsen. De samme personer, som har undervist deltagerne i fængsel eller arresthus og herigennem opbygget en professionel relation, står i forbindelse med løsladelsen for at fastholde og understøtte stabiliseringsprocessen.

 

- Det er derfor afgørende, at deltagerne har tillid til underviserne, og at underviserne kender hver enkelt deltager og de individuelle risici indgående, forklarer projektkoordinator, Mia Hvid.

 

Uddannelsesplanen for underviserne ligger parat, og UC Sjælland har udvist interesse for at varetage løbende evaluering af projektet fra en forskningsmæssig vinkel. VPN Danmark er endvidere i fuld gang med at rekognoscere ”markedet” for fremtidige undervisere til et landsdækkende korps.