Undervisning i Samfund, Kultur og Politik

 

VPN Programmet er udviklet til arrestanter og afsonere som har begået kriminalitet eller voldshandlinger, og som er motiverede af religion, politiske overbevisninger eller ideologi.

 

Dette program har ligesom andre anerkendte forandringsprogrammer, elementer af volds- og kriminalitetstemaer til ændring af adfærd og tankemønstre. Derudover har VPN programmet en stor vægtning af øvelser og undervisning i samfundsmæssige-, kulturelle- og politiske forhold. Dette med henblik på at skabe forståelse for og indsigt i, hvad det betyder, at være en del af det danske samfund.

 

Baggrunden for at tilføje disse ekstra dimensioner i programmet er, at det ofte er følelsen af at stå ”udenfor”, at mangle en afklaret identitet, at savne inklusion i samfundet og til menneskene deri, og mangle forståelsen for de demokratiske processer der gør, at man tiltrækkes af ekstremistiske miljøer. Dermed øges risikoen for, at man ender i en ”os-mod-dem” opfattelse og ser vold og hadforbrydelser som en mulighed for oprejsning.