Forebyggelse af radikalisering

 

Violence Prevention Network Danmark

Fokus områder

 Jihadister og "returnees"

Mennesker i fare for at blive radikaliserede

Afradikalisering

af ekstremistiske voldsforbrydere

Nationale og Internationale

netværk 

Forældre i islamistisk kontekst

Hvem arbejder vi med?

 

Målgruppen er radikaliserede eller radikaliseringstruede unge og voksne som enten har eller frygtes at kunne opildne til eller begå ideologiserede og ekstremistiske voldshandlinger.

 

Målgruppen begrænser sig desuden til unge og voksne som afsoner en fængselsstraf eller tager længerevarende ophold i et arresthus.

 

Netop dette med henblik på at kunne gennemføre et længerevarende, struktureret og gennemprøvet program under deres afsoning, hvor forholdene på mange måder er gunstige for succes på lang sigt.