Tag ansvar - Bryd med Had og Vold!

 

Hadforbrydelser og terrorhandlinger er de seneste år blevet et tiltagende større problem rundt om i verden. De mennesker, der udfører handlingerne er på et tidspunkt i deres liv blevet radikaliserede og har derigennem fået et mere ekstremistisk og hadefuldt syn på verden og de mennesker der lever i den, netop fordi de ikke kan se sig selv være en del af den. 


Læs mere om VPN Danmark her.

Afradikalisering i fængsler og arresthuse. Læs folder!

Violence Prevention Network Danmark

 

Violence Prevention Network Danmark (VPN-Danmark) er tæt forbundet med Violence Prevention Network i Tyskland der i en lang årrække succesfuldt har ydet en præventiv indsats mod ekstremisme. Først nynazister og ekstremt højreorienterede, og de seneste år med radikaliserede islamister. Personer, der har alle det fælles at deres kriminalitet og voldshandlinger er motiveret af religiøse, politiske eller ideologiske årsager. Målgruppen indeholder desuden personer der færdes i miljøet, og som er i risiko for at blive radikaliseret.

 

VPN Danmark har licensen og rettighederne til at tilbyde VPNs program “Verantwortungspädagogik”® (Ansvarsuddannelse). Programmet har til formål, på en respektfuld måde, at skabe kontakt til og forandring hos mennesker, der på forskellig vis er påvirket af anti-demokratiske strukturer, og herigennem hjælpe dem til socialisering i det demokratiske samfund.

 

Ud over det tætte samarbejde med det VPN i Tyskland, er vi inviteret ind i RAN Netværket (Radicalisation Awareness Network). RAN er et internationalt samarbejde mellem europæiske medlemslande, og er dannet under Europa Kommissionen som et europæisk paraplynetværk af praktikere med særlig ekspertise indenfor afradikalisering og forebyggelse af voldelig ekstremisme.

Brug tiden under afsoning

 

Programmet er tre-delt. Første del foregår under afsoning, anden del i forbindelse med løsladelse og den sidste del efter løsladelse. Programmet er eksternt evalueret og dokumenteret i Tyskland...

Socialisering og ikke Resocialisering

 

Den manglende inklusion i det danske samfund gør også, at det kan være svært at tale om resocialisering... 

Undervisning i Samfund, Kultur og Politik

 

VPN Programmet er udviklet til arrestanter og afsonere som har begået kriminalitet eller voldshandlinger, og som er motiverede af religion, politiske overbevisninger eller ideologi...

NYHEDER!

 

VPN Danmark, en del af FATE netværket.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Presse

 

"Radikaliseret i fængslet"

- Berlingske 07-02-15

 

"Alle kan blive terrorister"

- Berlingske 09-01-15

 

"Alle kan blive radikaliseret"

- EB 26-11-15

 

"Hvorfor bliver en ung mand terrorist?"

- Information 08-09-07

 

"Antallet af radikaliserede til Irak og Syrien er fordoblet."

- Jyllands Posten 08-12-15

 

"Hvad driver en terrorist?"

- Videnskab.dk 27-04-11

 

"Den moderne terrorist er en frustreret ung mand."

 -Kristeligt Dagblad 03-09-11