Tag Ansvar – Stop had og Vold, beskæftiger sig med forebyggelse og intervention af indsatte som er i en radikaliseringsproces eller i fare for at komme det.

Der er tale om indsatte som har andre udfordringer end kriminalitet, og ofte er der også tale om et gruppetilhørsforhold. Disse indsatte har en forhøjet risiko i forbindelse med indsættelsen for at blive udsat for radikalisering. En påvirkning og indflydelse som hilses velkommen -  på grund af kedsomhed, angst, flugt, magt eller afmagt.

Vi tilbyder et coaching program hvor der arbejdes med at af-radikalisere og af-ekstremisere indsatte som der er en bekymring for udvikler ekstreme holdninger under afsoning. I udgangspunktet forventes der en overvægt af afsonere med et muslimsk udgangspunkt, men der arbejdes med alle former for ekstremistiske holdninger.

Afgørende for forløbet er, at vi inddrager netværk og samarbejdspartere uden for fængslet, således at der er et sundt netværk eller kontakter at komme ud til. Ligeledes er det målet at der skabes et godt samarbejde med de sociale myndigheder udenfor, således at den indsatte kan komme videre med sit liv efter afsoning.

Partisk - motiverede, lettere ideologiserede mennesker.

Ideologiserede mennesker med tilbøjelighed til vold

Radikaliserede mennesker med høj potentiale for vold

 

For nogle af disse udvikler hadet sig til, at de udfører ideologibaserede voldshandlinger mod 
mennesker, der ikke deler de radikaliseredes egen ideologi.

 

De mennesker ønsker Violence Prevention Network (VPN) Danmark at hjælpe. VPN Danmark har til formål at hjælpe radikaliserede mennesker som også er indsatte i de danske fængsler, og som ønsker at træde ud af det ekstremistiske miljø. 

 

VPN Danmark tilbyder en række træningsprogrammer som har til formål at træne den enkeltes kompetencer og almene færdigheder samt at oparbejde en anti-voldelig tankegang hos vedkommende – alt dette imens personen afsoner samt i forbindelse med løsladelse.