VPN Danmark - i Bruxelles

D.25.januar 2016 deltog Mette Schramm Pedersen, Psykoterapeut MPF og Programansvarlig hos VPN Danmark, i et ekspert seminar i Bruxelles med overskriften ” Radicalisation og Radicalised Persons – Practical issues to be dealt with in the prison context”.

I seminaret deltog repræsentanter fra 9 forskellige lande, som hver i sær fremlagde egne erfaringer og udfordringer i arbejdet med afradikalisering i fængsler.

Hovedtemaerne på dagen omhandlede bl.a.:

 

Risikogrupper – hvor er fokus og hvem er der risiko for at overse? Mange indsatte kræver pga. misbrug, adfærd m.m. en del opmærksomhed, således at andre kan blive overset ift. radikalisering eller risiko for radikalisering. Kan man radikalisere sig selv? Radikalisering er ikke altid relateret til det den enkelte er fængslet for.

 

Socialisering – er islam det største problem?  Resocialisering starter i fængslet.  Hvor kan personalet sætte ind?

 

Samarbejde og kommunikation – informationen skal dels med de rigtige, således at mange ikke ved lidt, men at dem som skal vide noget ved så meget som muligt. Samarbejde med politiet samt klar information om hvad der foregår i miljøerne udenfor fængslet.

Nødvendigheden af kendskabet til islam og islamisme – historie og nutid. Fængselspersonalet samt Programunderviserne skal undervises/uddannes i at forstå strukturen, historien samt den aktuelle situation også uden for fængslet.

 

Isolation kontra fællesskab med andre typer indsatte – hvordan kan rammerne fordre mindst mulig tid til at praktisere jihad?  Hvordan kan den indsatte bedst muligt indgå i fængselslivet i relation til resocialisering.

Undervisning og uddannelse af fængselspersonale – hvad er nødvendigt? Hvordan kommunikerer man med indsatte i relation til resocialisering

 

Nødvendigheden af kendskabet til islam og islamisme – historie og nutid. Fængselspersonalet samt Programunderviserne skal undervises/uddannes i at forstå strukturen, historien samt den aktuelle situation også uden for fængslet.

 

Isolation kontra fællesskab med andre typer indsatte – hvordan kan rammerne fordre mindst mulig tid til at praktisere jihad?  Hvordan kan den indsatte bedst muligt indgå i fængselslivet i relation til resocialisering.