Brug tiden under afsoning

 

Programmet er tre-delt. Første del foregår under afsoning, anden del i forbindelse med løsladelse og den sidste del efter løsladelse. Programmet er eksternt evalueret og dokumenteret i Tyskland.

 

I korte træk bygger programmet på, at forandringsprocessen og relationen til underviseren skabes under afsoningen, og at den kontakt / relation der opbygges under afsoning, fortsætter i forbindelse med løsladelsen. Dette netop fordi det at blive løsladt ofte skaber store udfordringer i forhold til reintegration i samfundet, og fordi risikoen for at falde tilbage i gamle mønstre er stor. Derfor er det af afgørende betydning at relationen til og fortroligheden med underviseren er veletableret samt at kendskabet til egne mønstre allerede er opbygget under afsoningen.

 

Der har ligeledes vist sig, at der findes en forhøjet risiko for radikalisering under afsoning. Derfor er det oplagt at arbejde med målgruppen netop under afsoning for derigennem at forebygge eller behandle en eventuel radikalisering.