Violence Prevention Network Danmark ved Eropean Practice Exchange i Berlin

D.14 og 15. April 2016 deltog Mette Schramm Pedersen, Psykoterapeut MPF og programansvarlig i VPN Danmark, i et EU-støttet projekt vedrørende udveksling af praktisk erfaring omkring radikalisering og ekstremisme. ’Kick-off ’-mødet fandt sted i Berlin.

 

Projektet som omhandler udveksling af erfaringer på kryds af landegrænser, er planlagt til at vare 3 år og evaluereres løbende eksternt.

Under de 2 dages møde deltog 10 forskellige lande, som på hvert deres niveau arbejder med radikalisering og ekstremisme.  Indgangsvinklerne er tilsvarende varierende og gruppen af deltagere har forskellige erfaringer i arbejdet med f.eks. unge, familier, risikogrupper, indsatte i fængsel eller efter løsladelse. 

 

Målet med projektet er at udveksle praktisk erfaring i et internationalt perspektiv, hvilket er planlagt til at bestå af at besøge hinanden og opleve arbejdet i praksis, samt evaluere herpå.

 

Derudover skal udvekslingen bringe lys over nogle af følgende spørgsmål:

  • Hvorfor gør vi det vi gør?

  • Hvordan gør vi det i praksis?

  • Hvad virker ikke – hvorfor?

  • Hvad har vi specifikt brug for at lære for at gøre arbejdet i hjemlandet bedre?

  • Hvad kan vi tilføre i hinandens arbejde?

 

Det vigtigste er at der bådes drages erfaringer af det som virker, og det som ikke virker ud fra et praktisk perspektiv.

Violence Prevention Network Danmark Velling Koller Vej 4, 8654 Bryrup 

Danmark 

© 2016 by  Hjulsøgårdfonden. Proudly created with Wix.com