Violence Prevention Network Danmark ved Eropean Practice Exchange i Berlin

D.14 og 15. April 2016 deltog Mette Schramm Pedersen, Psykoterapeut MPF og programansvarlig i VPN Danmark, i et EU-støttet projekt vedrørende udveksling af praktisk erfaring omkring radikalisering og ekstremisme. ’Kick-off ’-mødet fandt sted i Berlin.

 

Projektet som omhandler udveksling af erfaringer på kryds af landegrænser, er planlagt til at vare 3 år og evaluereres løbende eksternt.

Under de 2 dages møde deltog 10 forskellige lande, som på hvert deres niveau arbejder med radikalisering og ekstremisme.  Indgangsvinklerne er tilsvarende varierende og gruppen af deltagere har forskellige erfaringer i arbejdet med f.eks. unge, familier, risikogrupper, indsatte i fængsel eller efter løsladelse. 

 

Målet med projektet er at udveksle praktisk erfaring i et internationalt perspektiv, hvilket er planlagt til at bestå af at besøge hinanden og opleve arbejdet i praksis, samt evaluere herpå.

 

Derudover skal udvekslingen bringe lys over nogle af følgende spørgsmål:

  • Hvorfor gør vi det vi gør?

  • Hvordan gør vi det i praksis?

  • Hvad virker ikke – hvorfor?

  • Hvad har vi specifikt brug for at lære for at gøre arbejdet i hjemlandet bedre?

  • Hvad kan vi tilføre i hinandens arbejde?

 

Det vigtigste er at der bådes drages erfaringer af det som virker, og det som ikke virker ud fra et praktisk perspektiv.